Trainingen en lezingen

Wil je werken aan je persoonlijke ontwikkeling? Volg dan één van de (online) trainingen.

Behoefte aan een inspirerende lezing of workshop? Kijk hieronder voor de mogelijkheden.

Van harte welkom!

Onder de aandacht

Lezingen

Spreken met passie 

Spreken is één van mijn passies. Anderen bemoedigen en inspireren is daarbij mijn uitgangspunt. Je kunt mij boeken voor een lezing/spreekbeurt of voor een workshop. 

Er zijn verschillende thema’s mogelijk.

Voor wie

Ik spreek graag op verschillende bijeenkomsten. Denk aan een gemeentedag (of dagdeel), bijscholing van een pastoraal team (of een team van vrijwilligers), vrouwendagen (of dagdelen), etc.

Onderwerpen

Er zijn een aantal onderwerpen die mij na aan het hart liggen:

 • Voluit leven (ook als er pijn en lijden is)
 • Psychisch lijden en geloof
 • Veries en rouw
 • Vriendschap

Maar ook andere thema’s zijn bespreekbaar. Ik heb een interkerkelijke christelijke achtergrond, ben psychosociaal therapeut, en hoop door mijn inzet iets te kunnen bijdragen aan de eenheid onder christenen. 

Als ik bij jullie kom voor een activiteit neem ik graag mijn boeken mee voor verkoop.

Agenda

Mijn agenda voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

Praktische informatie

Wil je mij boeken voor een lezing of een bijdrage in jouw kerk/gemeente/vereniging stuur dan een mail naar info@judithstoker.nl.

De kosten zijn als volgt:

 • Eén dagdeel € 250
 • Twee dagdelen (of een dag) € 400
 • Kilometervergoeding € 0,21 per kilometer (gerekend vanaf Waddinxveen)

Mochten de kosten een probleem zijn… er is altijd overleg mogelijk!

Schrijfcursus

Een kort verhaal of artikel schrijven is voor de één een uitdaging en voor de ander een hobby. In deze workshop van één dagdeel leer je hoe je een column (kort verhaal) schrijft, krijg je tips en ga je zelf ook meteen aan de slag. In één dagdeel krijg je handvatten die je de rest van je leven kunt gebruiken bij het schrijven van stukken.

Datum: Nader te bepalen

Houd de website in de gaten voor een nieuwe cursus!

Tijdens de workshop ga je meteen aan de slag met het schrijven van een verhaal. Houd dus pen en papier bij de hand!

Wat kun je verwachten?

De workshop schrijven is een hele praktische workshop. Het is gericht op het schrijven van een column/kort verhaal/artikel. (Kort betekent maximaal 1000 woorden)
Deze onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

 • De opbouw van je tekst
 • De kernboodschap
 • De titel en eerste zin
 • Do’s en don’ts
 • Schrijftips

Er is ook alle ruimte om vragen te stellen.

Omdat we in deze workshop meteen een begin maken met het schrijven van een verhaal, is het handig als je van te voren al nadenkt over een onderwerp. Dat kan een gebeurtenis zijn, maar ook een verhaal, of iets dat je wilt delen. Misschien heb je een eigen bedrijf en wil je daar wat voor schrijven.

Voor wie?

De workshop is voor iedereen die (meer) ervaring op wil doen met schrijven. Zowel beginnende schrijvers, mensen die schrijven als hobby hebben als mensen die regelmatig schrijven hebben baat bij de workshop. In eerdere workshops deden ook mensen mee die schrijven lastig vinden maar dat beroepsmatig wel eens moeten doen. Van hen kreeg ik enthousiaste reacties. De schrijfworkshop geeft iedereen handvatten om een goed en kort verhaal te schrijven.

Praktische informatie

Wil je meedoen? Koop dan een ticket in de webshop. Deze ticket geeft je toegang tot de workshop en je mag na afloop één bijdrage (van maximaal 1000 woorden) insturen zodat ik deze van feedback en tips kan voorzien.

Na afloop van de workshop krijg je de schrijftips ook per mail thuis.

De kosten voor de workshop bedragen € 65,00.

Het aantal deelnemers is minimaal 6 en maximaal 15.

Binnenkort: Van klacht naar kracht

De training ‘Van klacht naar kracht’ is het vervolg op de training ‘Voluit Leven’ (maar ook heel goed ‘los’ te volgen). Ontsla jezelf van allerlei eisen die je jezelf oplegt. Jij mag zijn wie je bent mét al jouw kwaliteiten.
De training is gebaseerd op de positieve psychologie en het boek ‘Dit is jouw leven’.

Positieve psychologie

Een goede geestelijke gezondheid is veel meer dan de afwezigheid van klachten. Het heeft te maken met levenskunst. In de training ‘Dit is jouw leven’, gebaseerd op de positieve psychologie, gaan we deze levenskunst beoefenen. Het gaat er niet om jezelf te verbeteren, maar eerder om jezelf te ‘ontbeteren’. Je bent goed zoals je bent, je mag jezelf accepteren als uniek, creatief, talentvol en geliefd mens, geschapen naar Gods beeld, die iets waardevols te geven heeft aan de wereld. Samen gaan we ontdekken hoe je jezelf kunt ontplooien, je jouw leven betekenis kunt geven en hoe je meer verbondenheid kunt ervaren. 

Positieve psychologie wil zeker niet zeggen dat er geen ruimte is voor negatieve gevoelens, teleurstellingen en pijn. Die horen bij het leven en komen met regelmaat voorbij. Het gaat erom hoe je ermee omgaat en hoe je ondanks deze dingen toch op koers blijft in je leven. (Wil je leren hoe je kunt leven mét een rugzak vol psychisch leed en nare gevoelens, dan is Voluit Leven een geschikte training.). 

Positief leven is de intentie om te waarderen wat aanwezig is en te genieten van de vreugdevolle momenten en ervaringen. Een positief leven is een dankbaar leven. Het is ook de intentie om jezelf te ontwikkelen en bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen en de samenleving. God heeft jou gemaakt met gaven, talenten en unieke eigenschappen en die mag je gebruiken voor jezelf en voor de wereld om je heen. 

De training

Thema’s die aan de orde komen tijden de training zijn onder andere:

 • Levensvreugde en het ontwikkelen van positieve emoties
 • Sterke kanten en aangeleerde vaardigheden
 • Vertrouwen (optimisme)
 • Persoonlijke groei (juist ook bij ingrijpende gebeurtenissen)
 • Zelfacceptatie en accepatie van anderen
 • Positieve relaties en verbondenheid

De training heeft 8 bijeenkomsten van 2 uur die 1 x week plaatsvinden.

De training wordt in groepsverband gegeven. Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Tijdens de training wordt er uitleg gegeven (psycho-educatie) en middels oefeningen, zowel individueel als in groepsverband, wordt gewerkt aan het thema van die week. Tussen de bijeenkomsten door worden oefeningen gedaan en huiswerk gemaakt aan de hand van het (werk)boek ‘Dit is jouw leven’.

Wie ben ik?

Een prachtig citaat uit de inaugurele rede van Nelson Mandela uit 1994 geeft heel mooi weer waar het in de training van klacht naar kracht over gaat:

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt.
We vragen onszelf af: ”Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?”

Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet.
Er is niets verlichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker gaan voelen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen.
Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om net zo te zijn

Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch de anderen.

Praktische informatie

Data / tijden / locatie

De data van de training is nog niet vastgesteld. Bij voldoende belangstelling (minimaal 6 deelnemers) gaat de cursus van start.

De cursus vindt ‘s avonds plaats van 19.30 – 21.30 uur (19.15 uur koffie)

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Het gaat om 8 bijeenkomsten die iedere week gegeven worden (achter elkaar).

De locatie wordt later bekend gemaakt maar dit zal in Waddinxveen zijn.

Prijs

De training Dit is jouw leven  kost € 450,00. Bij de prijs zit het boek ‘Dit is jouw leven’ inbegrepen.

Er bestaat ook een mogelijkheid dat de werkgever de training (deels) betaalt. De training is geschikt bij bijvoorbeeld re-integratie na een periode van ziekte of burn-out maar kan ook als persoonlijke ontwikkeling worden ingezet.  De kosten van de training bij betaling door de werkgever bedragen € 544,40 (incl. 21% BTW).

Aanmelden

Inschrijven kan via deze website. Je krijgt van mij een bevestiging per mail. Uiterlijk twee weken voor de eerste bijeenkomst van de training ontvang je een factuur die voor aanvang van de training betaald dient te zijn.

Mocht je na ontvangst van de factuur en voor de start van de training willen annuleren betaal je 50% van het cursusgeld tenzij een andere deelnemer jouw plaats kan innemen.

Na de start van de training is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

Overzicht alle trainingen

Training op locatie

Zie je op mijn website een training die je graag wilt volgen, maar is Waddinxveen te ver weg? Geen probleem! Ik kom graag naar u toe als de reiskosten vergoed worden.

Het is ook mogelijk een training te verzorgen voor bijvoorbeeld een (team van een) kerk. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld een training over omgaan met rouw waarbij je theorie koppelt aan ervaring(en) om zo op een hele praktische manier met elkaar bezig te zijn.

De trainingen ‘Voluit Leven’, en ‘Dit is jouw leven’ worden ook op locatie gegeven. Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag gaan we met een groep van minimaal 6 personen door het programma heen. Het is ook mogelijk om een training op vrijdag en zaterdag te geven. Hierbij is echter wel minder aandacht voor oefeningen.

Het concept is eenvoudig: Jij regelt de deelnemers en een locatie (inclusief eten en drinken en eventueel overnachting) en ik verzorg de training. Heb je hier belangstelling voor, neem dan contact met me op zodat we e.e.a. kunnen overleggen.

Het voordeel van een training in één weekend is dat je je helemaal kunt focussen op het thema en je in relatief korte tijd nieuwe inzichten en inspiratie krijgt waarmee je thuis aan de slag kunt.

niet zichtbaar, niet verwijderen
Lezing / Spreekbeurt

Graag kom ik bij jullie een lezing (spreekbeurt) verzorgen. Dat kan op allerlei manieren. Denk aan een thema op een gemeente en/of vrouwendag, een lezing voor vrijwilligers, een training voor docenten, etc. 

De onderwerpen zijn in overleg (zie het kopje ‘Lezingen’ hierboven. Daar staat ook alle praktische informatie.

(Online) cursus Doorleven (leren leven met verlies)

Online cursus Doorleven

Een verlies door overlijden, een verlies van gezondheid of het verlies van een droom zijn ingrijpende gebeurtenissen. Hoe ga je verder na een verlies? Hoe rouw je op een goede manier? Wat te doen met alle emoties en gedachten?

In deze online curus ga je op eigen tempo met of zonder begeleiding aan de slag met je verlies. Gebaseerd op het boek ‘Doorleven’ sta je stil bij wat het verlies met je doet en leer je leven met die grote lege plek in je leven.

De cursus heeft op dit moment de volgende varianten:

 • Leren leven met verlies door overlijden
 • Leren leven met het verlies van een kind (door overlijden)
 • Leren leven met verlies van gezondheid
 • Verder leven met / na kanker
 • Leren leven met ongewenste kinderloosheid / onvervulde kinderwens
 • Leren leven met het verlies van relatie

Klik hier voor meer informatie.

Cursus Doorleven op locatie

Voor gemeenteleden, pastoraal werkers, docenten, vrijwilligers, etc. verzorg ik de cursus Doorleven op locatie. In deze vorm gaat het niet zozeer om het persoonlijke verlies maar meer om de manier om mensen met verlies en rouw te begeleiden. 

Bij voldoende deelnemers (10 of meer) kan ik de training Doorleven op locatie geven. Hierbij zorg jij voor een passende ruimte en kijken we samen naar de inhoud van het programma. 

Een cursus Doorleven op locatie heeft het voordeel dat er meerdere mensen tegelijk getraind worden en dat je op één dag veel informatie krijgt waarmee je aan de slag kunt. 

De kosten van deze cursus zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en in overleg met de organisatoren. 

Training 'Van klacht naar kracht' (Positieve psychologie)

In de training Van klacht naar kracht ga je aan de slag met jouw leven. Je leert positieve emoties op te merken, te leven vanuit dankbaarheid en optimisme en je krijgt inzicht in jouw talenten. Er is aandacht voor zorg voor jezelf en acceptatie van jezelf, want lang niet altijd zijn we tevreden met wie we zijn. Omdat het leven voor niemand alleen maar leuk is staan we ook stil bij hoe we met traumatische of ingrijpende ervaringen in ons leven kunnen omgaan. En we leren hoe we ons op een goede manier kunnen verbinden met anderen zonder onszelf kwijt te raken.

8 bijeenkomsten van 2 uur.
Start: Dinsdag 14 januari 2020 19.30 uur

Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden. 

Training Voluit Leven

In de training Voluit Leven ga je aan de slag met jouw leven. Je staat stil bij hoe je leven nu is en wat daarin wel en niet werkt. Je ontdekt welke overlevingsmechanismen jou tot nu toe geholpen hebben te overleven. En, heel belangrijk, je gaat leren hoe je voluit kunt leven ondanks een (goed gevulde) rugzak met problemen, pijn of verdriet.

9 bijeenkomsten van 2 uur. 
Start: Maandag 27 januari 2020 19.30 uur

Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden. 

Schrijfworkshop

In één avond leren hoe je een korte bijdrage / column / blog schrijft? Dat kan! In een (online) workshop (via zoom) gaan we op een duidelijke, gestructureerde manier meteen praktisch aan de slag.

Je krijgt tips en tools (na afloop krijg je die per mail ook toegezonden). Je leert over de structuur en de inhoud van je verhaal en je gaat meteen aan het schrijven.

Na afloop mag je één bijdrage van jezelf insturen voor feedback en tips. De reacties van vorige deelnemers waren zeer positief. Zelfs mensen die opzien tegen schrijven gingen enthousiast aan het werk en ik heb inmiddels mooie verhalen langs zien komen!

Kijk in de webshop wanneer de eerst volgende workshop is.

Contact

Contact

Stuur een bericht naar info@judithstoker.nl of gebruik het formulier hiernaast.

 

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten