Trainingen en weekenden

Heb je geen therapie nodig maar wil je wel werken aan je persoonlijke ontwikkeling? Volg dan één van de (online) trainingen. Regelmatig organiseer ik ook weekenden waarin alle gelegenheid is voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.

Van harte welkom!

Onder de aandacht

Doorleven (online cursus)

Leren leven met verlies 

In deze online cursus sta je zelfstandig of met emailbegeleiding stil bij verlies en rouw in jouw leven. Er zijn verschillende varianten:

Verlies door overlijden, van gezondheid, verlies van relatie of een onvervulde kinderwens.

Voor wie

De cursus Doorleven heeft verschillende varianten:

Verlies door overlijden

Verlies van een kind (door overlijden)

Verlies van gezondheid

Verder leven met / na kanker

Onvervulde kinderwens

Verlies van relatie

De training is geschreven vanuit christelijk perspectief. Met name in Module 7 wordt hier aandacht aan besteed. De andere modules zijn ook heel goed te volgen voor mensen die een andere achtergrond hebben.

De training is niet bedoeld als therapie, maar als steun in de rug tijdens een periode van rouw.

De cursus

De cursus is online, wat wil zeggen dat je toegang krijgt tot de cursus op deze website. Je kunt direct na aanschaf starten door in te loggen met de door jou aangemaakte gegevens.

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

 • Module 1: Jouw verhaal (Welk verlies maakte jij mee?)
 • Module 2: De impact van verlies (Factoren die meespelen en gebieden waar het verlies in doorwerkt)
 • Module 3: Wat is rouw? (Over de verschillende rouwtheorieën)
 • Module 4: Rouw, de keerzijde van liefde (Over hechting en afhechten)
 • Module 5: Rouw en emoties (Emoties bij verlies en omgaan met (heftige) emoties)
 • Module 6: Verlies en de omgeving (Over autonomie en verbondenheid, verlies in het gezin/familie/buurt)
 • Module 7: Verlies en geloof (Wat zegt de Bijbel over verlies/emoties)
 • Module 8: Verder leven na verlies (verschil mannen/vrouwen en praktische tips)
 • Module 9: Troost of therapie (Troost ontvangen, verstoorde rouw)
 • Module 10: Krachtbronnen (Coping, veerkracht, dankbaarheid, zelfcompassie)
 • Module 11: Doorleven (Afronden training, boeken en websites)

In elke module staan verschillende vragen en opdrachten die jou helpen om de theorie te vertalen naar jouw leven. Zo krijg je inzicht in jezelf, hulp en tips voor moeilijke momenten en informatie over wat rouw inhoudt.

Rouwgroep of cursus

Samen rouwen neemt het verdriet niet weg maar maakt het wel draaglijker. Al enkele jaren begeleid ik samen met een bevriende collega een rouwgroep in Waddinxveen.

Deze rouwgroep is bedoeld voor verlies door overlijden. De rouwgroep start twee keer per jaar. Je bent van harte welkom om hier aan deel te nemen. Klik hier voor meer informatie.

Niet iedereen houdt van groepsbijeenkomsten of is niet in de gelegenheid om naar Waddinxveen te komen. Daarom nu ook de mogelijkheid om in eigen tempo en op je eigen plek deze cursus te volgen. De onderwerpen komen grotendeels overeen met de onderwerpen van de rouwgroep. De meerwaarde van een rouwgroep is dat je ervaringen kunt delen en niet alleen bent op moeilijke momenten. Ook doen we een aantal creatieve avonden waarin we op een andere manier bezig zijn met ons verlies.

Praktische informatie

Je kunt de cursus zelfstandig en in eigen tempo volgen. Je haalt het meeste resultaat uit de cursus als je de opdrachten ook maakt. Ik beveel je van harte aan om regelmatig de cursus en de inzichten die je opdoet te bespreken met iemand die jij vertrouwt. Jouw verhaal mag verteld worden.

De cursus ‘verder leven met/na kanker’ kan ook gevolgd worden samen met een vrijwilliger van de stichting als kanker je raakt. Lees er meer over op de pagina van de cursus.

Een andere mogelijkheid is dat je de cursus volgt met begeleiding van mij. Uiteraard doe je dit ook op jouw eigen tempo. Dit betekent dat je na iedere module jouw opdrachten aan mij mailt (je mag ook een foto sturen van wat je hebt opgeschreven als dat prettiger werkt) waarna je van mij een inhoudelijke reactie krijgt. Zo loop ik met je mee op de weg door het landschap van verlies en rouw en zal ik hier en daar wat bijsturen of tot steun zijn.

Kosten

De online cursus zonder begeleiding kost € 75,00 inclusief BTW. Na aanschaf van de cursus kun je meteen inloggen.

De online cursus inclusief begeleiding per mail kost  € 350,00 inclusief BTW. Voor dit bedrag krijg je toegang tot de cursus en 11 keer ondersteuning en feedback op de opdrachten per mail.

Cursus aanschaffen

In de webshop kun je de cursus aanschaffen en direct starten (let op dat je de juiste variant kiest). Tijdens het betaalproces maak je een persoonlijk account aan waarmee je op de cursus kunt inloggen.

Schrijfcursus

Een kort verhaal of artikel schrijven is voor de één een uitdaging en voor de ander een hobby. In deze workshop van één dagdeel leer je hoe je een column (kort verhaal) schrijft, krijg je tips en ga je zelf ook meteen aan de slag. In één dagdeel krijg je handvatten die je de rest van je leven kunt gebruiken bij het schrijven van stukken.

Datum: Nader te bepalen

Houd de website in de gaten voor een nieuwe cursus!

Tijdens de workshop ga je meteen aan de slag met het schrijven van een verhaal. Houd dus pen en papier bij de hand!

Wat kun je verwachten?

De workshop schrijven is een hele praktische workshop. Het is gericht op het schrijven van een column/kort verhaal/artikel. (Kort betekent maximaal 1000 woorden)
Deze onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

 • De opbouw van je tekst
 • De kernboodschap
 • De titel en eerste zin
 • Do’s en don’ts
 • Schrijftips

Er is ook alle ruimte om vragen te stellen.

Omdat we in deze workshop meteen een begin maken met het schrijven van een verhaal, is het handig als je van te voren al nadenkt over een onderwerp. Dat kan een gebeurtenis zijn, maar ook een verhaal, of iets dat je wilt delen. Misschien heb je een eigen bedrijf en wil je daar wat voor schrijven.

Voor wie?

De workshop is voor iedereen die (meer) ervaring op wil doen met schrijven. Zowel beginnende schrijvers, mensen die schrijven als hobby hebben als mensen die regelmatig schrijven hebben baat bij de workshop. In eerdere workshops deden ook mensen mee die schrijven lastig vinden maar dat beroepsmatig wel eens moeten doen. Van hen kreeg ik enthousiaste reacties. De schrijfworkshop geeft iedereen handvatten om een goed en kort verhaal te schrijven.

Praktische informatie

Wil je meedoen? Koop dan een ticket in de webshop. Deze ticket geeft je toegang tot de workshop en je mag na afloop één bijdrage (van maximaal 1000 woorden) insturen zodat ik deze van feedback en tips kan voorzien.

Na afloop van de workshop krijg je de schrijftips ook per mail thuis.

De kosten voor de workshop bedragen € 65,00.

Het aantal deelnemers is minimaal 6 en maximaal 15.

Van klacht naar kracht

De training ‘Van klacht naar kracht’ is het vervolg op de training ‘Voluit Leven’ (maar ook heel goed ‘los’ te volgen). Ontsla jezelf van allerlei eisen die je jezelf oplegt. Jij mag zijn wie je bent mét al jouw kwaliteiten.
De training is gebaseerd op de positieve psychologie en het boek ‘Dit is jouw leven’.

Positieve psychologie

Een goede geestelijke gezondheid is veel meer dan de afwezigheid van klachten. Het heeft te maken met levenskunst. In de training ‘Dit is jouw leven’, gebaseerd op de positieve psychologie, gaan we deze levenskunst beoefenen. Het gaat er niet om jezelf te verbeteren, maar eerder om jezelf te ‘ontbeteren’. Je bent goed zoals je bent, je mag jezelf accepteren als uniek, creatief, talentvol en geliefd mens, geschapen naar Gods beeld, die iets waardevols te geven heeft aan de wereld. Samen gaan we ontdekken hoe je jezelf kunt ontplooien, je jouw leven betekenis kunt geven en hoe je meer verbondenheid kunt ervaren. 

Positieve psychologie wil zeker niet zeggen dat er geen ruimte is voor negatieve gevoelens, teleurstellingen en pijn. Die horen bij het leven en komen met regelmaat voorbij. Het gaat erom hoe je ermee omgaat en hoe je ondanks deze dingen toch op koers blijft in je leven. (Wil je leren hoe je kunt leven mét een rugzak vol psychisch leed en nare gevoelens, dan is Voluit Leven een geschikte training.). 

Positief leven is de intentie om te waarderen wat aanwezig is en te genieten van de vreugdevolle momenten en ervaringen. Een positief leven is een dankbaar leven. Het is ook de intentie om jezelf te ontwikkelen en bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen en de samenleving. God heeft jou gemaakt met gaven, talenten en unieke eigenschappen en die mag je gebruiken voor jezelf en voor de wereld om je heen. 

De training

Thema’s die aan de orde komen tijden de training zijn onder andere:

 • Levensvreugde en het ontwikkelen van positieve emoties
 • Sterke kanten en aangeleerde vaardigheden
 • Vertrouwen (optimisme)
 • Persoonlijke groei (juist ook bij ingrijpende gebeurtenissen)
 • Zelfacceptatie en accepatie van anderen
 • Positieve relaties en verbondenheid

De training heeft 8 bijeenkomsten van 2 uur die 1 x week plaatsvinden.

De training wordt in groepsverband gegeven. Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Tijdens de training wordt er uitleg gegeven (psycho-educatie) en middels oefeningen, zowel individueel als in groepsverband, wordt gewerkt aan het thema van die week. Tussen de bijeenkomsten door worden oefeningen gedaan en huiswerk gemaakt aan de hand van het (werk)boek ‘Dit is jouw leven’.

Wie ben ik?

Een prachtig citaat uit de inaugurele rede van Nelson Mandela uit 1994 geeft heel mooi weer waar het in de training van klacht naar kracht over gaat:

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt.
We vragen onszelf af: ”Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?”

Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet.
Er is niets verlichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker gaan voelen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen.
Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om net zo te zijn

Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch de anderen.

Praktische informatie

Data / tijden / locatie

De data van de training is nog niet vastgesteld. Bij voldoende belangstelling (minimaal 6 deelnemers) gaat de cursus van start.

De cursus vindt ‘s avonds plaats van 19.30 – 21.30 uur (19.15 uur koffie)

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Het gaat om 8 bijeenkomsten die iedere week gegeven worden (achter elkaar).

De locatie wordt later bekend gemaakt maar dit zal in Waddinxveen zijn.

Prijs

De training Dit is jouw leven  kost € 450,00. Bij de prijs zit het boek ‘Dit is jouw leven’ inbegrepen.

Er bestaat ook een mogelijkheid dat de werkgever de training (deels) betaalt. De training is geschikt bij bijvoorbeeld re-integratie na een periode van ziekte of burn-out maar kan ook als persoonlijke ontwikkeling worden ingezet.  De kosten van de training bij betaling door de werkgever bedragen € 544,40 (incl. 21% BTW).

Aanmelden

Inschrijven kan via deze website. Je krijgt van mij een bevestiging per mail. Uiterlijk twee weken voor de eerste bijeenkomst van de training ontvang je een factuur die voor aanvang van de training betaald dient te zijn.

Mocht je na ontvangst van de factuur en voor de start van de training willen annuleren betaal je 50% van het cursusgeld tenzij een andere deelnemer jouw plaats kan innemen.

Na de start van de training is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

Overzicht alle trainingen

Training op locatie

Zie je op mijn website een training die je graag wilt volgen, maar is Waddinxveen te ver weg? Geen probleem! Ik verzorg ook trainingen op locatie. De trainingen ‘Voluit Leven’, en ‘Dit is jouw leven’. Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag gaan we met een groep van minimaal 6 personen door het programma heen. Het is ook mogelijk om een training op vrijdag en zaterdag te geven. Hierbij is minder aandacht voor oefeningen. 

Het concept is eenvoudig: Jij regelt de deelnemers en een locatie (inclusief eten en drinken en eventueel overnachting) en ik verzorg de training. Heb je hier belangstelling voor, neem dan contact met me op zodat we e.e.a. kunnen overleggen.

Het is ook mogelijk een training te verzorgen voor bijvoorbeeld een (team van een) kerk.

Het voordeel van een training in één weekend is dat je je helemaal kunt focussen op het thema en je in relatief korte tijd nieuwe inzichten en inspiratie krijgt waarmee je thuis aan de slag kunt.

niet zichtbaar, niet verwijderen
Training 'Van klacht naar kracht' (Positieve psychologie)

In de training Van klacht naar kracht ga je aan de slag met jouw leven. Je leert positieve emoties op te merken, te leven vanuit dankbaarheid en optimisme en je krijgt inzicht in jouw talenten. Er is aandacht voor zorg voor jezelf en acceptatie van jezelf, want lang niet altijd zijn we tevreden met wie we zijn. Omdat het leven voor niemand alleen maar leuk is staan we ook stil bij hoe we met traumatische of ingrijpende ervaringen in ons leven kunnen omgaan. En we leren hoe we ons op een goede manier kunnen verbinden met anderen zonder onszelf kwijt te raken.

8 bijeenkomsten van 2 uur.
Start: Dinsdag 14 januari 2020 19.30 uur

Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden. 

Online cursus Doorleven (leren leven met verlies)

Een verlies door overlijden, een verlies van gezondheid of het verlies van een droom zijn ingrijpende gebeurtenissen. Hoe ga je verder na een verlies? Hoe rouw je op een goede manier? Wat te doen met alle emoties en gedachten?

In deze online curus ga je op eigen tempo met of zonder begeleiding aan de slag met je verlies. Gebaseerd op het boek ‘Doorleven’ sta je stil bij wat het verlies met je doet en leer je leven met die grote lege plek in je leven.

De cursus heeft op dit moment de volgende varianten:

 • Leren leven met verlies door overlijden
 • Leren leven met het verlies van een kind (door overlijden)
 • Leren leven met verlies van gezondheid
 • Verder leven met / na kanker
 • Leren leven met ongewenste kinderloosheid / onvervulde kinderwens
 • Leren leven met het verlies van relatie

Klik hier voor meer informatie.

Rouwbegeleidingsgroep

Samen rouwen neemt het verdriet niet weg maar maakt het wel beter te dragen.

Al een aantal jaar begeleid ik samen met Sophie Hagen een rouwbegeleidingsgroep in Waddinxveen.

Tijdens 10 avonden staan we stil bij diverse thema’s rondom verlies en rouw. We ontmoeten elkaar, bespreken thema’s, gaan op creatieve manieren aan de slag en er is ruimte om verhalen te delen en ervaringen uit te wisselen. Iedere avond staan we ook stil bij wat de bijbel ons te zeggen heeft over verlies en rouw.

Elk voorjaar en elk najaar start er een groep. Je kunt er meer over lezen op de pagina van ‘De Schelp’. 

Je kunt hier meer lezen over de rouwgroep.

Weekend rouwd(r)agen

Ben je (langer of korter) iemand verloren door overlijden dan ben je van harte welkom op ons weekend rouwd(r)agen. Sophie Hagen (rouwbegeleider en uitvaartondernemer) en ik trekken een weekend lang met jullie op. Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met elkaar dingen te delen, te ontspannen en te genieten. We zullen dit weekend ook een aantal thema’s behandelen rondom verlies en rouw. Lees hier meer over het weekend.

Er is op dit moment nog geen weekend gepland.

Heb je belangstelling, laat het dan even weten door een mailtje te sturen of het contactformulier in te vullen.

Training Voluit Leven

In de training Voluit Leven ga je aan de slag met jouw leven. Je staat stil bij hoe je leven nu is en wat daarin wel en niet werkt. Je ontdekt welke overlevingsmechanismen jou tot nu toe geholpen hebben te overleven. En, heel belangrijk, je gaat leren hoe je voluit kunt leven ondanks een (goed gevulde) rugzak met problemen, pijn of verdriet.

9 bijeenkomsten van 2 uur. 
Start: Maandag 27 januari 2020 19.30 uur

Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden. 

Schrijfworkshop

In één avond leren hoe je een korte bijdrage / column / blog schrijft? Dat kan! In een (online) workshop (via zoom) gaan we op een duidelijke, gestructureerde manier meteen praktisch aan de slag.

Je krijgt tips en tools (na afloop krijg je die per mail ook toegezonden). Je leert over de structuur en de inhoud van je verhaal en je gaat meteen aan het schrijven.

Na afloop mag je één bijdrage van jezelf insturen voor feedback en tips. De reacties van vorige deelnemers waren zeer positief. Zelfs mensen die opzien tegen schrijven gingen enthousiast aan het werk en ik heb inmiddels mooie verhalen langs zien komen!

Kijk in de webshop wanneer de eerst volgende workshop is.

Contact

Bel

06 3747 2313

Praktijkadres

Judith Stoker - Psychosociaal therapeut
Dorpstraat 33C
2742 AP Waddinxveen

Privacy beleid

Lees hier het privacybeleid. 

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten